Preventiebeleid jeugd - gedragscode jeugd

Binnen LTC Festina geldt o.a. voor de jeugdbegeleiders (trainers) de door de KNLTB opgestelde ‘Gedragscode voor de Begeleider’. Deze gedragscode is hier te vinden.


Aannamebeleid  jeugdtrainers

• Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met de sollicitant en een aannamecomité, bestaande uit ten minste twee leden, waarvan minimaal één lid Bestuurslid is.
• Het aannamecomité is verantwoordelijk voor het controleren van de referenties van de sollicitant;
• Er wordt een geldige VOG (Verklaring omtrent gedrag) opgevraagd. Dit wordt regelmatig en conform wet- en regelgeving herhaald.
• Indien nodig kan het aannamecomité als voorwaarde stellen dat de nieuwe jeugdbegeleider de VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) ondertekent.
• Toetsing via het Gezamenlijk Registratiesysteem Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk indien mogelijk. 
• De jeugdbegeleider wordt bekend gemaakt met de toepasselijkheid van de ‘Gedragscode voor de Jeugdbegeleider’ en is hieraan onderworpen.

Vertrouwenspersoon LTC Festina

Mocht er behoefte bestaan tot het contact hebben met een interne vertrouwenspersoon, dan kan contact op worden genomen met de vertrouwenspersonen binnen LTC Festina (Francien Resius (franresius@gmail.com) en/of Ronald Kolk (rkolk12@gsb.columbia.edu). Meer informatie over de (rol van de) vertrouwenscommissie is hier te vinden.


Externe vertrouwenspersonen KNLTB en meldpunt mistragingen

Bij behoefte aan een (extern) luisterend oor kan ook contact op worden genomen met de KNLTB Vertrouwenspersonen (George de Ceuninck (06-45149741 of g.deceuninck.vertrouwenspersoon@knltb.nl); Anoeska Hagenstein(06-39699110 of  a.hagenstein.vertrouwenspersoon@knltb.nl) en/of
Lex Pull (06-33108111 of  l.pull.vertrouwenspersoon@knltb.nl). Meer informatie over de vertrouwenspersonen is hier te vinden.

Voorts heeft de KNLTB een Compliance Officer ( +31 (0)88 130 2634 / fairplay@knltb.nl) aangesteld, die kan adviseren over integriteit en o.a. het meldpunt voor meldingen en signalen binnen de KNLTB beheert. Zie voor meer informatie over het melden van misdragingen hier.