Wat te doen bij inhalen / verregende competitie

Interview Mark Boerstra - o.a. wat te doen bij regen


Uitleg m.b.t. inhalen competitiedag

Wat mag wel / Wat mag niet?


Inhalen competitiedag vanwege weersomstandigheden

Als een competitiewedstrijd vanwege weersomstandigheden niet (af)gespeeld kan worden op de oorspronkelijke speeldag dan moet deze uiterlijk op de eerstvolgende inhaaldag worden (af)gespeeld. Dit staat als volgt in het wedstrijdbulletin:

“Verenigingen moeten er rekening mee houden dat hun ploegen verplicht zijn de niet of slechts gedeeltelijk gespeelde wedstrijden in te halen op de eerstvolgende inhaaldag of eerder in onderling overleg. Inhalen op een later tijdstip is niet toegestaan (art. 26 CR). Genoemde inhaaldagen zijn dus niet facultatief, maar verplicht te gebruiken.”

Jeugdwedstrijden mogen echter in onderling overleg op een later moment dan de eerstvolgende inhaaldag ingehaald worden. Dit moet wel voor de laatste speeldag zijn en niet op een latere inhaaldag dan de eerstvolgende.

Uitstel van competitiewedstrijden

Volgens artikel 26 van het CR moet een competitiewedstrijd in zijn geheel worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma. Ten aanzien van jeugdcompetitiewedstrijden geldt in 2017 opnieuw een uitzondering (zie onderstaand). Eerder spelen is altijd toegestaan. Als beide aanvoerders hierover overeenstemming bereiken. De overeengekomen datum is dan de officiële speeldatum geworden, met alle consequenties voor niet op komen dagen e.d. die hieruit kunnen voortvloeien. Dit heeft als gevolg, dat als de wedstrijd op de onderling overeengekomen datum niet wordt gespeeld, of moet worden gestaakt wegens weersomstandigheden, deze wedstrijd alsnog uiterlijk moet worden gespeeld op de oorspronkelijke speeldatum volgens het wedstrijdprogramma. Het Competitiereglement bepaalt dat men wedstrijden niet mag uitstellen wegens verhindering, vakantie, ziekte of blessures van spelers. In dergelijke gevallen zal men invallers moeten regelen!

Uitstel van jeugdcompetitiewedstrijden

Net als in 2016 gaan wij verenigingen dit jaar de mogelijk bieden om jeugdcompetitiewedstrijden uit te stellen. Praktisch gezien stellen wij daarbij voor om voor alle jeugdwedstrijden uitstel mogelijk te maken. Dit betekent dat alleen wedstrijden in de jeugdcompetities (10 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar) in onderling goed overleg met de tegenstander mogen worden uitgesteld naar een latere datum, op voorwaarde dat:
- de wedstrijd wordt vastgesteld op een andere dan één van de officiële inhaaldata, én
- de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= zevende) speeldag van de competitie wordt  gespeeld.

Inhalen mag alleen i.v.m. slechte weersomstandigheden of ernstige medische situaties

Als de KNLTB een protest ontvangt van een derde partij zijn zij genoodzaakt het reglement te handhaven. De KNLTB gaat er dus niet actief vanuit zichzelf achteraan. Inhalen is alleen toegestaan bij slechte weersomstandigheden of ernstige medische situaties (sterfgeval, recente diagnose ernstige ziekte).
De boete kan bestaan uit een financiële sanctie voor de vereniging en/of puntenmindering voor de ploegen. Dit zal afhankelijk zijn van de specifieke situatie.