Festina Rabobank Open 2017

van zaterdag 1 t/m zondag 9 juli 2017

Indeling wedstrijden

Voor de indeling van de wedstrijden, klik hier!

Toernooicommissie Festina Rabobank Open 2017

Laurian van Es
Sjoerd van As
Sophie van Rosendael
Ted Broekhof
Thijs Bakker
Michelle Schippers
Moon Grosfeld
Medy Blankvoort

E-mail adres toernooicommissie: opentoernooi@ltcfestina.nl

Speeldagen en speeltijden:

- Zaterdag 1 juli

   - tot 12:00 uur, 5 banen Festina Open, 6 banen vrij spelen
   - 12:00 uur, alle banen Festina Open

- Zondag 2 juli

   - tot 12:00 uur, 5 banen Festina Open, 6 banen vrij spelen
   - 12:00 uur, alle banen Festina Open

Voor de niet deelnemers, kom kijken en neem je tennispullen mee, als er een baan vrij is kan je spelen.

- Maandag 3 t/m vrijdag 7 juli

   - tot 17:00 uur sporadisch een baan voor het Festina Open, veel banen voor vrij spelen.
   - 17:00 uur, alle banen Festina Open of de geplande Jeugd- en Seniortrainingen.

Finale weekend

- zaterdag 8 juli: vanaf 09:00 uur alle banen
- zondag 9 juli:   vanaf 09:00 uur alle banen

- Voor informatie over de banen, zie de Festina Twitter rechts op de Festina Homepage, of klik hier! 

_________________________________________________________

Bijzondere toernooibepalingen 

1. Het toernooi vindt plaats van 3 tot en met 9 juli 2017, met voorrondes op 1 en 2 juli, op het tennispark van onze vereniging, gelegen in het Vondelpark 2A te Amsterdam.

2. Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2017 van de KNLTB.

3. Deelnemers moeten, door het op de ledenpas vermelde bondsnummer, kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode dat het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht, voor aanvang van hun eerste wedstrijd, hun ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.

4. De eerste wedstrijden vangen in de weekenden om 9.00 aan en van maandag tot en met vrijdag om 17.00. Bij intredende duisternis zal er gebruik gemaakt worden van kunstlicht. Als u bij uw inschrijving niet heeft aangegeven dat u 1 en/of 2 juli niet beschikbaar bent, gaan wij er vanuit dat u beschikbaar bent, en kunnen wij u oproepen om een (eerste ronde) partij te spelen.

5. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. In de categorieën 5, 6 en 7 wordt in het dubbelspel een super tiebreak (tot 10) gespeeld i.p.v. een gehele derde set. Indien de voortgang van het toernooi door omstandigheden stagneert kan er, na overleg met de bondsgedelegeerde, aan de deelnemers verplicht worden tot het spelen van ‘verkorte sets’ en/of het ‘sudden death’ systeem en kunnen zo nodig de wedstrijden verplaatst worden naar een andere (overdekte) locatie met eventueel een andere ondergrond.

6. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke rubriek waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen.

7. Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel €14,- en voor het dubbelspel €11,-. Dit wordt middels een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Indien hieraan om welke reden dan ook niet voldaan wordt, dient het inschrijfgeld voor aanvang van de eerste wedstrijd contant aan de wedstrijdtafel betaald te worden.

8. De toernooicommissie is gerechtigd spelers te plaatsen en kan spelers vrijstellen van het spelen van een of meerdere ronden. De toernooicommissie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren, de deelnemer kan bij de toernooileiding de reden van de weigering vernemen.

9. Alleen voor de eerste te spelen wedstrijd ontvangt u een oproep via uw e-mailadres. Daarna is iedere speler verplicht, alvorens het park te verlaten, bij de toernooileiding te informeren naar de aanvangstijd van de volgende wedstrijd.

10. Deelnemers zijn verplicht zich een kwartier voor aanvang van de wedstrijd speelklaar bij de toernooileiding te melden en mogen het park, zonder toestemming van de toernooileiding, niet verlaten. Indien een speler zich een kwartier na de vastgestelde aanvangstijd niet bij de toernooileiding heeft aangemeld, kan het toernooi aan de tegenpartij gewonnen worden gegeven.

11. Er zal gespeeld worden op elf banen met als ondergrond gravel. Er zal worden gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde tennisballen, merk Technifibre en kleur geel.

12. Iedere deelnemer, dus ook uw dubbelpartner, dient zich apart in te schrijven. Voor het dubbelspel geldt dat de speelsterkte van de hoogst geklasseerde speler bepalend is voor de categorie van inschrijving.

13. Inschrijving staat open voor de categorieën: dames/herenenkelspel alsmede dames/heren/gemengd dubbelspel 2-3-4-5-6-7 alle 17+. Er kan voor maximaal twee categorieën worden ingeschreven. Bij een aantal van drie inschrijvingen per categorie zal de betreffende categorie in poulevorm worden gespeeld. Deelname aan het toernooi wordt bepaald door de actuele rating ten tijde van loting en het aantal verhinderingen. De inschrijving sluit 18 juli 2017.

14. Een speler die op werkdagen niet voor 18:00 uur beschikbaar is en die inschrijft voor twee categorieën mag niet meer dan één keer verhinderd zijn. 
Voor het finale weekend op 8 en 9 juli worden géén verhinderingen geaccepteerd. 
ONVOLLEDIG en/of niet correct ingevulde inschrijvingen worden NIET geaccepteerd.

15. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel, gekleed te gaan tijdens het toernooi in algemeen aanvaarde tenniskleding en te voldoen aan de kledingreclamecode.

16. Voor iedere categorie zullen ten minste twee prijzen beschikbaar worden gesteld, met uitzondering van die wedstrijden die in poulevorm worden gespeeld. Hiervoor is één prijs beschikbaar.

17. Voor alle categorieën is het strafpuntensysteem van toepassing.

18. Ingeschrevene verklaart dat hij/zij niet heeft ingeschreven of zal inschrijven voor een toernooi in dezelfde kalenderweek en akkoord gaat met alle toernooibepalingen. Terugtrekking uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer(s) in het bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve overtredingen.

19. Beslissingen van de toernooileiding zijn bindend en in die gevallen waarin het reglement niet voorziet, zijn de deelnemers verplicht zich te onderwerpen aan de beslissingen van de toernooileiding.

Bondsgedelegeerde: Dhr. A. Schenk
                                    email adres: a.schenk@knltb.nl

Toernooileiders: Dhr. S. van As
                              Mevr. L. van Es
                              email adres: opentoernooi@ltcfestina.nl Uitslagen Festina Open 2010 t/m 2016:
Bekijk de uitslagen van de Festina Open 2016
Bekijk de uitslagen van de Festina Open 2015
Bekijk de uitslagen van de Festina Open 2014
Bekijk de uitslagen van de Festina Open 2013
Bekijk de uitslagen van de Festina Open 2012
Bekijk de uitslagen van de Festina Open 2011
Bekijk de uitslagen van de Festina Open 2010