Festina Open Toernooi (OT) 2024 - van za 13 t/m zo 21 juli 2024

geplaatst: 15 juli 2024 nog geen reacties
 • maandag 15 juli 2024

  Festina Open Toernooi (OT) 2024 - van za 13 t/m zo 21 juli 2024

  Aankomende zomer zal wederom het Festina Open Toernooi (OT) worden georganiseerd! Deze week zal ook dit jaar weer vol zitten met veel gezelligheid, veel en goed tennis en de bekende feestavond!

  Dit j...

  Aankomende zomer zal wederom het Festina Open Toernooi (OT) worden georganiseerd! Deze week zal ook dit jaar weer vol zitten met veel gezelligheid, veel en goed tennis en de bekende feestavond!

  Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden in week 29! Met het voorweekend in het weekend van 13/14 juli en het finale weekend op 20/21 juli!

  Voor het volgen van de wedstrijden / indeling zie onderstaande LINK:

  Indelingen en wedstrijden kunnen hier worden ingezien, KLIK HIER!

  Inschrijven was mogelijk uiterlijk t/m maandag 1 juli, 23:59 uur!


  Voor een vraag aan de toernooicommissie: opentoernooi@ltcfestina.nl

  Speeldagen en speeltijden:

  - Zaterdag 13 juli

  Inschrijven uiterlijk t/m zondag 1 juli, 23:59 uur!

     - vanaf 09:00 uur, alle banen Festina Open Toernooi (OT)

  - Zondag 14 juli

     - vanaf 09:00 uur, alle banen Festina Open Toernooi (OT)

  Voor de Festina leden - niet deelnemers, kom kijken en neem je tennispullen mee, als er een baan vrij is kan je spelen.

  - Maandag 15 t/m vrijdag 19 juli

     - tot 17:30 uur sporadisch een baan voor het Festina Open Toernooi (OT), veel banen voor vrij spelen
     - 17:30 uur, alle banen Festina Open Toernooi (OT)

  Finale weekend

  - zaterdag 20 juli: vanaf 09:00 uur alle banen
  - zondag 21 juli:   vanaf 09:00 - 16:30 uur alle banen, na 16:30 uur komen banen vrij

  Festina Open Toernooi (OT) 2024 - Toernooicommissie

  Melissa Ho Meau Long
  Inger van Dijkman
  Daan Maasland
  Floris van der Hoeven
  Floris van der Veen
  Olger van Gent
  Niels Veldhuisen
  Lucas Hengel
  Suus de Hoop
  Seb van der Hoeven

  E-mail adres toernooicommissie: opentoernooi@ltcfestina.nl

  _________________________________________________________

  Bijzondere wedstrijdbepalingen Festina Open Toernooi (OT) 2024 

  1. Het toernooi vindt plaats in week 29; van 15 tot en met 21 juli 2024, met voorrondes op 13 en 14 juli, op het tennispark van onze vereniging, gelegen in het Vondelpark 2A te Amsterdam.

  2. Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2024 van de KNLTB.

  3. Deelnemers moeten, door het op de ledenpas vermelde bondsnummer, kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode dat het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht, voor aanvang van hun eerste wedstrijd, hun ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.

  4. Inschrijving staat open voor de categorieën: dames/herenenkelspel alsmede dames/heren/gemengd dubbelspel 2-3-4-5-6-7. Er kan voor maximaal twee categorieën worden ingeschreven. Bij een aantal van drie inschrijvingen per categorie zal de betreffende categorie in poulevorm worden gespeeld. De inschrijving sluit 2 juli 2022.

  5. Iedere deelnemer, dus dubbelpartners, dient zich apart in te schrijven. Voor het dubbelspel geldt dat de speelsterkte van de hoogst geklasseerde speler bepalend is voor de categorie van inschrijving.

  6. In het geval van te veel inschrijvingen zal er geloot worden. In dat geval wordt deelname aan het toernooi bepaald door de actuele rating ten tijde van loting, het aantal verhinderingen (m.n. in het voorweekend) en de leeftijd van de speler. Het Festina Open is in opzet een Senioren toernooi (17+). Inschrijven

  7. Een speler die op werkdagen niet voor 18:00 uur beschikbaar is en die inschrijft voor twee categorieën mag niet meer dan één keer verhinderd zijn. Als u bij uw inschrijving niet heeft aangegeven dat u in het voorweekend (16 en/of 17 juli) niet beschikbaar bent, gaan wij ervan uit dat u beschikbaar bent, en kunnen wij u oproepen om een partij te spelen. Voor het finale weekend op 23 en 24 juli worden géén verhinderingen geaccepteerd. ONVOLLEDIG en/of niet correct ingevulde inschrijvingen worden kunnen niet worden doorgevoerd en leidt tot uitloting.

  8. Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel €16 en voor het dubbelspel €13. Dit wordt middels een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven halverwege de toernooiweek. Indien hieraan om welke reden dan ook niet voldaan wordt, dient het inschrijfgeld voor aanvang van het finaleweekend contant aan de wedstrijdtafel betaald te worden.

  9. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke categorie waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen. Bij uitgelote spelers wordt niet een bedrag automatisch afgeschreven.

  10. Er zal gespeeld worden op elf banen met als ondergrond gravel. Er zal worden gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde tennisballen.

  11. De eerste wedstrijden vangen in de weekenden om 09.00u aan en van maandag tot en met vrijdag om 17.00u. Bij intredende duisternis zal er gebruik gemaakt worden van kunstlicht. Na 23:00u zullen geen wedstrijden meer aanvangen (met uitzondering bij het uitlopen van een speeldag). In uitzonderlijke gevallen kan dit wel, echter bij vooraf akkoord van de betreffende spelers.

  12. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. In de categorieën 5, 6 en 7 wordt in het dubbelspel een super tiebreak (tot 10) gespeeld i.p.v. een derde set. Indien de voortgang van het toernooi door omstandigheden stagneert kan er, na overleg met de bondsgedelegeerde, aan de deelnemers verplicht worden tot het spelen van verkorte sets en/of, derde set (super)tiebreak, beslissend punt systeem en kunnen zo nodig de wedstrijden verplaatst worden naar een andere (overdekte) locatie met eventueel een andere ondergrond.

  13. Voor alle te spelen wedstrijden ontvangt u in principe van te voren een oproep via uw e-mailadres. Ondanks dat zijn alle spelers te allen tijde zelf verantwoordelijk om de speeltijd zelf online te controleren dan wel bij de toernooileiding na te gaan.

  14. Deelnemers zijn verplicht zich tien minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar bij de toernooileiding te melden en mogen het park, zonder toestemming van de toernooileiding, niet verlaten. Indien een speler zich een kwartier na de vastgestelde aanvangstijd niet bij de toernooileiding heeft aangemeld, kan de wedstrijd aan de tegenpartij gewonnen worden gegeven.

  15. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel en gekleed te gaan tijdens het toernooi in algemeen aanvaarde tenniskleding.

  16. Voor iedere categorie zullen ten minste twee prijzen beschikbaar worden gesteld, met uitzondering van die wedstrijden die in poulevorm worden gespeeld. Hiervoor is één prijs beschikbaar.

  17. Bij deelneming aan het toernooi gaat u akkoord dat gemaakte foto's/video's tijdens het Open toernooi op de Festina social media geplaatst mogen worden. Inschrijfgegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor doeleinden anders dan het jaarlijks terugkerend Festina Open (senioren) Toernooi.

  18. Ingeschrevene verklaart dat hij/zij niet heeft ingeschreven of zal inschrijven voor een toernooi in dezelfde kalenderweek, op straffe van uitsluiting, en akkoord gaat met alle toernooibepalingen. Terugtrekking uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer(s) in het bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve overtredingen.

  19. Voor alle categorieën is het SPS strafpuntensysteem van toepassing.

  20. Beslissingen van de toernooileiding zijn bindend en in die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, voor zover deze bevoegdheid niet aan anderen opgedragen is.

  Toernooileider: M. Ho-Meau-Long
  E-mail: opentoernooi@ltcfestina.nl 


   

  Reacties op dit artikel

  0 reacties
  Wil je ook reageren?