Festina aanname beleid m.b.t. AST Shot leden

Festina aanname beleid m.b.t. AST Shot leden

AST Shotleden die in hun laatste Shotjaar zitten en het volgende jaar in aanmerking willen komen voor het lidmaatschap van L.T.C. Festina, dienen zich in de periode half september tot 1 november via de Festina website aan te melden (met daarbij ‘ondersteuning’ van drie voorstellende Festina leden).
Voor elk Shotlidmaatschapsjaar worden 2,5 punten toegekend met mogelijk nog extra punten voor speelsterkte van 7 of lager (zie het algemene aannamebeleid).


Actief AST Shot lidmaatschap

AST Shotleden die zich zeer verdienstelijk hebben ingezet voor Festina gedurende hun AST Shotlidmaatschap kunnen mogelijk versneld en aansluitend aan hun AST Shot lidmaatschap aangenomen worden als lid van Festina. Dit is het geval wanneer zij gedurende minimaal drie jaar actief lid zijn geweest van twee of meer commissies van Festina (lidmaatschap van het AST Shotbestuur geldt ook als lidmaatschap van een commissie).
Een en ander ter beoordeling van het bestuur van Festina.

In het veld opmerkingen kan het betreffende AST Shotlid aangeven van welke commissies hij of zij lid is geweest en in welke jaren. Hier kan tevens een toelichting worden gegeven waarom hij of zij lid wil worden van Festina.