Alsluitende Poule 2017 borrel en eten
zondag 22 oktober

Voor alle deelnemers aan de Poule 2017!!

Op zondag 22 oktober wordt de poule 2017 afgesloten. Tot 17 oktober blijven de schema’s hangen en kunnen jullie nog uitslagen noteren.

Het programma voor 22 oktober ziet et als volgt uit:

- Van 15:00 tot 17:00 uur worden op 6 banen wedstrijdjes gespeeld.
   Hiervoor moet je je van te voren opgeven. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de uitslagen
   zoals die op de schema’s staan, maken wij een leuke indeling.
- Om 17:00 uur is er een borrel voor iedereen die aan de poule deelgenomen heeft.
- Om 18:00 uur er is een maaltijd. Voor deze maaltijd moet je je opgeven. De kosten bedragen 10 euro.
   De borrel en een paar drankjes bij de maaltijd zijn voor rekening van de organisatie.

Wij hopen op een grote opkomst.

Annet, Jeanne en Pauline

Opgeven voor het spelen en de maaltijd bij Jeanne: jeanne@sleegers.org

- Voor het spelen opgeven vóór 15 oktober.
- Betalen voor de maaltijd ook opgeven vóór 15 oktober en door 10,- euro over te maken op
  rekeningnummer NL65 INGB 0755 4151 59 t.n.v. A. Knipscheer-Haitsma en A.T.A.M. Pols