Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2018

Van zaterdag 7 t/m zondag 15 juli 2018

Inschrijven

- Om in te schrijven voor Groen & Geel, klik hier!

- Om in te schrijven voor TennisKids Rood & Oranje event, klik hier!

- Twitter Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2018, Tweets by @FestinaOJT
- Facebook Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2018, klik hier!

Toernooicommissie Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2018

Graeme Bruijn
Siep Rutten
Sebastiaan van der Hoeven
Puck Blom
Lotte de Mooy

Voor het Openjeugd Toernooi 2018 affiche, klik hier!

openjeugdtoernooi@ltcfestina.nl
Telefoon:             020 - 6183183

Speeltijd en aantal banen

Zaterdag geen wedstrijden
Zondag 12:00 – 21:00, 11 banen
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 18:00, 6 banen
Zaterdag vanaf 12:00 uur, 11 banen
Zondag vanaf 12:00 uur, 11 banen
       

 

 Wedstrijdbepalingen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2017

 
1.   Het toernooi vindt plaats op het tennispark van LTC Festina, gelegen in het Vondelpark 2A te Amsterdam,
      van 22 tot en met 30 juli 2017.

2.   Voor dit toernooi geldt het Wedstrijd- en toernooireglement 2017 van de KNLTB.

3.   Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen dat zij lid zijn van
      de KNLTB en dat deze ledenpas geldig is in de periode waarin het toernooi wordt verspeeld. Deelnemers zijn
      verplicht, vóór het spelen van hun eerste partij, hun ledenpas aan de wedstrijdleiding te overhandigen
      ter identificatie.

4.   De wedstrijden vangen dagelijks om 09:00 uur aan. Er wordt gemiddeld gespeeld op 8 banen met als
       ondergrond gravel.

5.  Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tie-break op de stand 6-6 en een
      supertiebreak als 3de set. Bij halve finales en finales zal een volledige 3de set worden gespeeld. Indien de
      voortgang van het toernooi door omstandigheden stagneert, kunnen de wedstrijden na overleg met de
      bondsgedelegeerde, bekort worden en kunnen de wedstrijden worden verplaatst naar een andere (overdekte)
      locatie met eventueel een ander speelvlak.

6.   Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel Euro 10,00 en voor het dubbelspel Euro 8,00.
      Inschrijvers zijn gehouden om het inschrijfgeld voor elke rubriek waar zij worden opgenomen,
      te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen.

7.   Deelnemers kunnen zich maximaal voor 3 rubrieken inschrijven. Bij teveel inschrijvingen kan
      de wedstrijdcommissie beslissen de eventuele hogere categorie te laten vervallen.
      De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om het aantal inschrijvingen te beperken, onderdelen
      te laten vervallen en onderdelen samen te voegen, dan wel om (een) bepaalde categorie(en) in poulevorm
      te spelen. Voor de leeftijden geldt:

      • 10 t/m 12 jaar – zij die geboren zijn in 2005 of later
      • 11 t/m 14 jaar – zij die geboren zijn in 2003 of later
      • 11 t/m 17 jaar – zij die geboren zijn in 2000, of later

8.   Er wordt gespeeld in de volgende onderdelen: 10 tot en met 12 jaar, 11 tot en met 14 jaar en
      11 tot en met 17 jaar jongens en meisjes enkel, jongens en meisjes dubbel en gemengd dubbel.

9.   Er worden per onderdeel 2 prijzen (winnaar en finalist) beschikbaar gesteld. Indien een onderdeel
       volgens een poulesysteem wordt gespeeld zullen er ook 2 (nummer 1 en nummer 2) prijzen beschikbaar
       worden gesteld.

10. Indien bij de inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar
       te zijn. Je mag maximaal 2 verhinderingen per deelnemer en 2 verhinderingen per koppel hebben.
       Indien in 3 onderdelen wordt ingeschreven, worden geen verhinderingen geaccepteerd. In het finale
       weekend (16 en 17 juli) worden geen verhinderingen geaccepteerd. Indien een deelnemer
       op de basisschool zit en gedurende de toernooiweek overdag school heeft, dient dit op het
       inschrijfformulier te worden vermeld.

11. De inschrijving sluit op 14 juli 2017 om 23:59 uur via www.ltcfestina.nl of als het maximum
       aantal deelnemers per categorie is bereikt. Iedere deelnemer, dus ook je dubbelpartner, dient zich apart
       in te schrijven. Onvolledig ingevulde inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

12. Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk 1 juli 2016 om 23:59 uur
       en dient schriftelijk te gebeuren. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot
       registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de
       Commissie Administratieve Overtredingen.

13. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen van Wilson.
       In de categorie 10 t/m 12 jaar met groen 1 of groen 2 ballen.

14. De wedstrijdcommissie is gerechtigd spelers te plaatsen en kan spelers vrijstellen van het spelen van
       een of meerdere ronden. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
       De deelnemer kan bij de wedstrijdleiding de reden van de weigering vernemen.

15. Alleen voor de eerste te spelen wedstrijd ontvangt de deelnemer een oproep via het opgegeven e-mailadres.
       Daarna is iedere speler verplicht, alvorens het park te verlaten, bij de wedstrijdtafel te informeren naar
       de aanvangstijd van de volgende wedstrijd.

16. Een deelnemer is verplicht zich een kwartier voor aanvang van de wedstrijd speelklaar
       bij de wedstrijdtafel te melden.

17. Tijdens dit toernooi is de kledingreclamecode wel/niet van toepassing.
       Indien de kledingreclamecode wel wordt toegepast dan dient de speler te voldoen aan deze kledingreclamecode
       zoals vastgelegd in het TR 2013 bijlage D.

18. In het geval waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileider,
       voor zover deze verantwoording niet aan anderen is opgedragen.


Tennistoernooi
Festina Rabo Open Jeugd Toernooi 2017

Organisatoren
Graeme Bruijn

Siep Rutten

Tennispark
L.T.C. Festina
Vondelpark 2a, 1071 AA
tel. Clubhuis: 020 - 6183183


Toernooileider
Federica van Adrichem

Bondsgedelegeerde
Arie Martijn Schenk


Speeltijd en aantal banen
Zaterdag 12:00 – 21:00,  11 banen
Zondag    12:00 – 21:00,  11 banen
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 18:00, 6 banen
Zaterdag vanaf 9:00 uur,  11 banen
Zondag vanaf 9:00 uur,  11 banen


Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi:

- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2016, klik hier!
- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2015, klik hier!
- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2014, klik hier!
- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2013, klik hier!
- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2012, klik hier!
- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2011, klik hier!
- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2010, klik hier!
- Uitslagen Festina Rabobank Open Jeugd Toernooi 2009, klik hier!